چگونه پول خود را برای اهداف بلند-مدت و کوتاه مدت سرمایه‌گذاری کنیم؟

کجا سرمایه‌گذرای کنیم- بخش دوم توصیه‌های فراوان دوست و آشنا در مورد سرمایه‌گذاری در مسکن و طلا و سهم خاص معمولا یک فاکتور اساسی را نادیده می‌گیرند: برای جه هدفی…

صندوق‌های سهامی چه مزیتی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام دارند؟

برای سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام باید پیوسته اخبار اقتصادی و صنعت و شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید را دنبال کنید این کار مستلزم وقت و انرژی زیاد و دانش…