Menu
معرفی بازار بدهی

معرفی بازار بدهی

برای تعریف بازار بدهی باید ابتدا بازار مالی را معرفی کنیم. و برای تعریف بازار مالی ابتدا لازم است که مفهوم بازار را تعریف کنیم. بازار(market) به بستری گفته می‌شود…