سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی چه مزیتی نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک دارد؟

اوراق بدهی دولتی و سپرده بانکی هردو دارایی سرمایه‌گذاری با ریسک کم یا بدون ریسک محسوب می‌شوند. بنابراین بر اساس اصل ریسک-بازده ، نباید انتظار اختلاف سود زیاد بین این…

سرمایه‌گذاری در بازار بدهی چه تفاوتی با سرمایه‌گذاری در بازار بورس دارد؟

برای توضیح تفاوت سرمایه‌گذاری در بورس با اوراق بدهی با یک مثال ساده شروع می‌کنیم، فرض کنیم شما با دوستتان یک پیتزافروشی می‌زنید و باهم کار می‌کنید. در ابتدا برای…