سرمایه‌گذاری در بازار بدهی چه تفاوتی با سرمایه‌گذاری در بازار بورس دارد؟

برای توضیح تفاوت سرمایه‌گذاری در بورس با اوراق بدهی با یک مثال ساده شروع می‌کنیم، فرض کنیم شما با دوستتان یک پیتزافروشی می‌زنید و باهم کار می‌کنید. در ابتدا برای…