صندوق درآمد ثابت چیست؟

صندوق‌های درآمد ثابت با انتشار «واحدهای سرمایه‌گذاری» (Unit) پول سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع می‌کنند و آنها را در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کند و همانند بانک جریان نقدینگی ثابت برای سرمایه‌گذار تامین می‌کنند. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای صندوق به اندازه‌ی سرمایه خود در سود و زیان سبد صندوق شریک می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر زمان سرمایه‌گذاری خود را از طریق ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به وجه نقد تبدیل کنند. قیمت هر واحد صندوق درآمد ثابت از تقسیم ارزش سبد به تعداد واحد صندوق به دست می‌آید. با تغییر ارزش سبد قیمت واحدهای صندوق‌های مشترک روزانه  تغییر می‌کند . وقتی سرمایه‌گذار واحد خود را ابطال می‌کند پولش را به قیمت روز دریافت می‌کند که می‌تواند کمتر یا بیشتر از مقدار اولیه سرمایه‌گذاری باشد. کلیه صندوق‌های مشترک در ایران تحت نظر سازمان بورس بوده و تحت نظارت دقیق قانونی قرار دارند.

صندوق ها هر در پایان وقت بازار ارزش سبد و بازده سبد صندوق را محاسبه کرده و اعلام می‌کنند. بدین ترتیب هر روز مشخص می‌شود که این صندوق امروز به چه میزان سود یا ضرر کرده است. بازده صندوق‌ها در دوره‌های زمانی یک روزه، یک ماه گذشته، سه ماه گذشته و یک سال گذشته و درنهایت از زمان تاسیس تا به الان اعلام می‌شود.

سود سرمایه‌گذاران صندوق‌های درآمدثابت چگونه تعیین می‌شود؟

سرمایه‌گذاران صندوق‌های درآمد ثابت از دو طریق سود دریافت می‌کنند:

1) افزایش ارزش خالص دارایی‌ها یا NAV :

در این حالت با افزایش ارزش سبد صندوق، قیمت واحدهای صندوق نیز افزایش می‌یابند که در این صورت سرمایه‌گذار می‌تواند با فروش واحدها از اختلاف قیمت صدور و ابطال سود کند.

2) دریافت سود تقسیمی دوره‌ای صندوق:

صندوق‌های درآمد ثابت نیز همانند اوراق بدهی دو نوع سود می‌دهند. بعضی صندوق‌ها پرداخت سود دوره‌ای دارند و بعضی صندوق‌ها تنها در پایان سال سود پخش می‌کنند. شما بنا به نیاز و سلیقه‌ی خود انتخاب می‌کنید که در کدام صندوق درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنید.

در ادامه بیشتر در مورد صندوق های بادرآمد ثابت صحبت خواهیم کرد

One Reply to “صندوق درآمد ثابت چیست؟”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *