سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی چه مزیتی نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک دارد؟

اوراق بدهی دولتی و سپرده بانکی هردو دارایی سرمایه‌گذاری با ریسک کم یا بدون ریسک محسوب می‌شوند. بنابراین بر اساس اصل ریسک-بازده ، نباید انتظار اختلاف سود زیاد بین این…