نکاتی که به هنگام سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت بایستی در نظر بگیریم:

پیش‌بینی سود و دوره پرداخت سود : صندوق‌ها معمولا پیش‌بینی سود خود را در شعبه بانک یا کارگزاری یا وبسایت صندوق به شما اعلام می‌ کنند. اما سود قطعی صندوق…

صندوق سرمایه‌گذای مشترک چیست؟ چه کسانی در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

سرمایه‌گذاری در بازار مالی می‌تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. در حالت مستقیم شما خودتان سهام و اوراق خرید و فروش می‌کنید و سبد سهام شخصی خود را…

صندوق های درآمد ثابت، محل سرمایه گذاری مطمئن که ناشناخته مانده است

در کشور ما به ویژه در سال‌های اخیر بانک‌ها اصلی‌ترین محل سرمایه‌گذاری برای مردم بوده اند. اکثر مردم فقط بانک را به عنوان محل سرمایه‌گذاری با سود ثابت تضمینی می‌شناسند…